Historia

26 października 1937 r. z inicjatywy Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu Ks. Kanonika Teofila Jankowskiego zostało zwołane zebranie organizacyjne komitetu dla nowej parafii na Starym Sosnowcu. Rozpoczęto starania i rozważono wiele sposobów realizacji tego pomysłu. 13 czerwca 1938 r. w czasie wizytacji Ks. Bp. Teodora Kubiny na spotkaniu w Kasynie przy ul. Stalowej 3. (dawniej Francuska) Arcypasterz obiecał otworzyć nową placówkę duszpasterską. Wynajęto przy ul. Dalekiej 4a mieszkanie dla ks. Proboszcza, pokój na kancelarię i pokój na kaplicę do codziennych nabożeństw, który mógł pomieścić około 30 osób. Po przebudowie miasta ten początek ulicy nie istnieje, było to w pobliżu Egzotarium.

Z końcem lipca utworzono parafię na Starym Sosnowcu p.w. Św. Andrzeja Boboli, wydzielona została z terenów Parafii Wniebowzięcia NMP oraz Parafii Pogońskiej Św. Tomasza. 19 sierpnia 1938 r. Kuria Biskupia w Częstochowie przesłała Dekret Biskupa Częstochowskiego odnośnie erygowania parafii w formie ekspozytury z dniem 18 sierpnia 1938 r. Powstanie placówki duszpasterskiej pod tym wezwaniem było związane z odbywającą się w tym czasie kanonizacją św. Andrzeja Boboli. Dekretem erekcyjnym Ks. Jan Kiwacz został powołany na Księdza Proboszcza. Uroczyste wprowadzenie nastąpiło    28 sierpnia 1938r. Od momentu powstania parafii czyniono zabiegi o budowę nowej świątyni.

W dniu 15 marca 1939 r. został podpisany akt notarialny dotyczący nabycia placu pod budowę Kościoła Św. Andrzeja Boboli na Starym Sosnowcu przy ul. Dalekiej 9 od firmy MODRZEJÓW-HANTKE.1 sierpnia 1939 r. parafia otrzymała od Ojca Prowincjała Towarzystwa Jezusowego (Ojców Jezuitów) z Warszawy Ks. EMILA ŻYCZKOWSKIEGO  relikwie św. Andrzeja Boboli. Z tej racji od 18 sierpnia rocznicy wydania dekretu o utworzeniu parafii rozpoczęła się nowenna do relikwii Św. Patrona. Z dniem 30 września 1940 r. Firma Modrzejów - Hantke przydzieliła Ks. J. Kiwaczowi mieszkanie przy ul. J. Piłsudskiego 69 (Żymierskiego, potem 22 Lipca). Ta sama Firma pomogła parafianom w przygotowaniu do potrzeb życia liturgicznego - sali przy szkole na ul. Piłsudskiego 73. Przebudowana "Sokolnia" i gruntownie odnowiona została oddana z przeznaczeniem na kaplicę było to 31 października 1940 r.

W międzyczasie Kancelaria Parafialna znalazła lokum w domu p. Marcina Muchy obecnie ul. Piłsudskiego 59. Rok 1942 przyniósł parafii straty ponieważ nagromadzona cegła, kamień na budowę kościoła przy ulicach Dalekiej i Jastrzębiej została zabrana przez Niemców. Materiały te miały być przekazane na rozbudowę obiektów węglowych w Sosnowcu. W styczniu 1944 Ks. Jan Kiwacz wysłał pismo do Ks. Bp. Teodora Kubiny Ordynariusza w Częstochowie z prośbą o przemianowanie dotychczasowej Ekspozytury Św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu na parafię pełnoprawną, a Jego samego na proboszcza tej parafii. W uzasadnieniu podano; ekspozytura prowadzi działalność tak jak pełnoprawna parafia, posiada plac pod budowę kościoła przy Dalekiej 9. Konsekwencją tego pisma było złożenie przez Ks. J. Kiwacza. ("Professio Fidei romano-catholica")

Po zakończeniu działań wojennych od września 1945 r. rozpoczęto remont Kościółka, dach, malowane wewnątrz i na zewnątrz. Pomocy udzieliła Dyrekcja Huty "Milowice" Prace trwały do stycznia 1946 r. W marcu tegoż roku decyzją Ks. Bp. Teodora Kubiny z Częstochowy, z dekanatu będzińskiego wydzielono dekanat sosnowiecki, Dziekanem został Ks. Czesław Dróżdż, a vice dziekanem Ks. Jan Kiwacz. Od sierpnia 1946 r. parafia ponownie gromadzi materiały budowlane na placu przy ul. Dalekiej 9. Zabiega o przydział cegły, wapna, cementu a przede wszystkim chodzi o plany Kościoła i zatwierdzenie do budowy. W latach 50-tych dobudowano kruchtę oraz wykonano drewnianą przybudówkę od bramy północnej Kościoła.

Komitet Budowy Kościoła Św. A.B mobilizuje siły parafian do zjednoczenia się i podjęcia prac celem zakupienia placu pod budowę w bardziej centralnym miejscu parafii. Takim planem okazał się teraz: róg ul. Moniuszki, Grabowej i Słowiańskiej. W dniu 2 maja 1957 r. nabyto aktem notarialnym działkę przy tych ulicach. 18 lipca 1957 r. Komisja Diec. w Cz. nadesłała Dekret erekcyjny parafii Św. Andrzeja Boboli datowany 4 marca 1957 Nr 1595/57 podpisany przez Ks. Biskupa Zdzisława Golińskiego. Ostatecznie 16 stycznia 1959 r. wydano zezwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych Kościoła parafialnego przy ul. Moniuszki, Grabowej i Słowiańskiej.

Prace ziemne rozpoczęto 10 czerwca 1959 r. Jednak cięgle Urząd Miasta wstrzymywał prace. Raz była decyzja budowy to znów wstrzymywano prace. Dopiero decyzja wojewody Katowic gen. Jerzego Ziętka z dnia 10 kwietnia 1974 r. po 15 latach - od odwołania pierwszego pozwolenia na budowę - parafianie doczekali się zezwolenia na budowę świątyni. Rozpoczęcie budowy nastąpiło 17 grudnia 1974 r. w stanie surowym zakończono 18 października 1978r. Za wybudowanie Kościoła i Plebanii oraz wybór Papieża Polaka odśpiewano uroczyste Te Deum. Nad całością prac czuwał urzędujący od 1959 r. proboszcz ks. Józef Janson.

Nowy Kościół Parafialny wzniesiono w latach 1975-1980, dzięki ofiarności wiernych i ogromnej zapobiegliwości ks. prałata Józefa Jansona. Konsekracja odbyła się w dniu 20 września 1981 r., przez bpa częstochowskiego Stefana Barełę. Przez cały czas trwają prace przy wykańczaniu i upiększaniu świątyni. Z wielką troską i zaangażowaniem pracował ks. kanonik Jerzy Barszcz (1990-2004). Od roku 2004 do 2018 dalsze prace kontynuował proboszcz tej parafii ks. Jacek Kmieć.


Informacje

Do parafii należą ulice: Daleka, Dziewicza, Chmielna, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Kotlarska, Królewska, Al. Mireckiego nr 10, 12, 18, 20, Moniuszki, Objazd, Odrodzenia, Pawia, Piłsudskiego nr 21/I, 21/II, 23, 29, 65 69, Promyka, Słowiańska, Swobodna, Smolna, Władysława, Wiązowa, Wysoka nr 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i stare budownictwo nr 31-37.

Liczba mieszkańców w roku 2013 jest: 3.833

Święto patronalne (odpust parafialny): 16 maja - św. Andrzeja Boboli

Obecni prezbiterzy w Parafii: Proboszcz: ks. dr Stanisław  Łabuda

Poprzedni proboszczowie: Jan Kiwacz, ks. Józef Janson, ks. Jerzy Barszcz, ks. Jacek Kmieć, ks. Stanisław Faber

Księża pochodzący z Parafii: Ks. Zdzisław Wajzner, ks. Mirosław Chyra – Krzepice, ks. Rajmund Gierczakowski – Milowice, ks. Marian Kuzia.

Osoby zakonne, pochodzące z Parafii: Brat Eligiusz Chlebowski – Michealita, Siostra Monika Kozioł – SS Honoratki, Siostra Dorota Bańbuła – SS Serafitki, Siostra Hermina Hain – Serafitki, Siostra Gabriela Zięba – SS Zmartwychwstanki, Siostra Genowefa Janus – SS Kamedułki, Siostra Danuta Szumna - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP


 KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

    Ks. Kiwacz Jan  1937 – 1959 /Proboszcz/     

    Ks. Pietrusiński Roman   1939 – 1945                         

    Ks. Gołąb Antoni  1945 – 1949                         

    Ks. Danielewski Henryk  1949 – 1951                         

    Ks. Mrozowski Alfons  1952 – 1953

    Ks. Janikowski Mirosław 1953 – 1957

    Ks. Grecki Józef   1954 – 1955 /II Wikariusz/

    Ks. De Wille Eugeniusz 1955 – 1957                         

    Ks. Sojda Józef   1957 – 1958                         

    Ks. Praski Władysław   1957 – 1959                         

    Ks. Tomczyk Czesław  1958 – 1959

    Ks. Janson Józef  1959 – 1990 /Proboszcz/     

    Ks. Gąsior Marian sen.  1959 – 1960

    Ks. Lech Stanisław  1959 – 1960

    Ks. Barszcz Jerzy  1960 – 1964

    Ks. Ostrowski Henryk  1960 – 1961

    Ks. Stefański Wiesław   1961 – 1963

    Ks. Rachwalik Jan   1963 – 1965

    Ks. Radecki Henryk  1964 – 1965

    Ks. Kruszec Józef  1965 – 19…

    Ks. Bąbski Roman  1965 – 1967

    Ks. Kukuryk Marian    1968 – …..                            

    Ks. Troczyński Kazimierz  1967 – 1968

    Ks. Kosior Edward   1968 – 1969

    Ks. Sroka Tadeusz  1968 – 1969

    Ks. Trząski Mirosław   1969 – 1970                         

    Ks. Rogowicz Bogdan 1969 – 1970                         

    Ks. Przybyłowicz Mirosław 1970 – 1973

    Ks. Kamiński Tadeusz   1970 – 1972

    Ks. Zgrzebny Józef  1972 – 1977

    Ks. Wrzalik Stefan  1973 – 1979                         

    Ks. Kołodziejczak Kazimierz 1977 – 1981

    Ks. Kowalczyk Zdzisław  1979 – 1981                         

   W parafii zamieszkał Ks. Lewiński Zbigniew. Zmarł w 1999 r.

    Ks. Nelec Jan 1981 – 1984                         

    Ks. Smak Jan  1984 – 1988

    Ks. Krakowski Edward  1984 – 1987

    Ks. Kopeć Mieczysław  1987 – 1990

    Ks. Pala Stanisław  1989 – 1991

    Ks. Grzyb Witold  1989 – 1991                         

    Ks. Barszcz Jerzy  1990 – 2004 / Proboszcz/

    Ks. Niedziela Dariusz  1992 – 1992

    Ks. Darłak Edward  1992 – 1997

    Ks. Mańka Antoni 1997 – 1998

    Ks. Żmuda Tadeusz 1998 – 2004

    Ks. Cieślik Andrzej  2001 – 2004 – a potem zamieszkał i był do roku 2011

    Ks. Kmieć Jacek  2004 - 2018 /Proboszcz/

    Ks. Nalepa Grzegorz  2004 – 2005

    Ks. Pelc Adam  2005 – 2009

    Ks. Szulczewski Robert 2009 - 2010

    Ks. Niedziela Piotr  2010 - 2014

    Ks. Józef Oleksy   2014 - 2018

    Ks. Stanisław Faber  2018 - 2020/Proboszcz/

    Ks. Dawid Marek  2018 - 2020

    Ks. dr Stanisław Łabuda 2020 - ............/Proboszcz/

    Ks. Tomasz Kryczko 2020 - ............


Siostry Serafitki w parafii Św. Andrzeja Boboli

W naszej parafii pracują siostry Serafitki (pełna nazwa Córki Matki Bożej Bolesnej CMBB). Rozpoczęły pracę w parafii 1 maja 1945 roku na prośbę proboszcza parafii ks. Kiwacza w jego ósmym roku urzędowania. Pierwszymi siostrami były - siostra Bogdana Suszczyk, której rodzina mieszkała w Mysłowicach. Miała więc okazję odwiedzać Sosnowiec i tak prawdopodobnie poznała Księdza Proboszcza. Z zawodu była przedszkolanką i do września 1963 była kierowniczką przedszkola.

Pierwszą przełożoną klasztoru w parafii św. Andrzeja Boboli była s. Celestyna z zawodu nauczycielka - przybyła z domu zakonnego z Białki Tatrzańskiej. Pełniła obowiązki zakrystianki do 3 października 1972 roku. Do tej wspólnoty sióstr należała również s. Alfonsa Bobek, przybyła w lutym 1946 roku z Makowa Podhalańskiego. Była kierowniczką Caritas. W 1947 roku przyjechała z Poznania s. Urbana, która zajęła się kuchnią zakonną i pomagała w utrzymaniu      w czystości bielizny kościelnej.

Siostry zamieszkały na ulicy Grabowej 13 i na Alei Mireckiego 14. Oprócz pełnienia obowiązków zakonnych zajmowały się pracą w Caritas, pracowały w przedszkolu, zajmowały się zakrystią Kościoła, prowadziły kuchnię dla żołnierzy powracających z wojny (na ulicy Dziewiczej) – wszystko w myśl charyzmatu Zgromadzenia, by służyć ubogim i chorym oraz poprzez pracę opiekuńczo – wychowawczą.

Od maja 1945 roku w naszej parafii służyły 33 siostry – niektóre z nich po kilkuletniej przerwie powracały (np. s. Katarzyna czy też s. Teresilla). 5 lipca 2010 siostry odeszły z placówki w Parafii Św. Andrzeja Boboli, z braku powołań zakonnych. Opracowała siostra Maksymiliana – przełożona sióstr w parafii św. Andrzeja Boboli.


Organy w kościele św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu

20 września 1955 . Pracownicy firmy budowy organów „Biernacki” z Krakowa, rozpoczęli montowanie 6 – głosowych organów w pierwszym Kościele św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu. Poświęcenie instrumentu nastąpiło w niedzielę 9 października 1955r, przez Ordynariusza Częstochowskiego                Ks. Bp. Zdzisława Golinskiego.

Wraz z księdzem biskupem przybył prof. A. Szuniewicz organista katedralny z Częstochowy. O godz. 12.00 Ks. Bp. Dokonał poświęcenia organów, a w czasie Mszy św. prof. A. Szuniewicz wykonał koncert religijny – organowy dla poznania i wydania oceny wartości oraz wartości zbudowanych organów, w asyście i udziale w ocenie z księdzem prob. Stanisławem Łopacińsim z Piasków.

W tym czasie proboszczem był ks. Jan Kiwacz. Po wybudowaniu nowego kościoła w 1981r. Ks. Prob. Józef Janson przeniósł organy do nowej świątyni W roku 2001 ks. Prob. Jerzy Barszcz dokonał rozbudowy organów do 8 – miu głosów i dwóch manuałów. Instrument ten zainteresował organizatorów koncertów muzyki organowej. Od 2002r. Odbywają się Festiwale muzyki Znanej i Nieznanej w miesiącu kwietniu. W programie muzyka organowa z różnych epok.


Fragment Krzyża Misyjnego w kościele Św. Andrzeja w Sosnowcu

Z roku 1939, ufundowany przez parafianina Andrzeja Skowrońskiego na pamiątkę pierwszych Misji Św. w Parafii Św. Andrzeja Boboli przy ulicy Żymierskiego obecna ul. Piłsudskiego. Następnie Krzyż przeniesiono na plac przy ulicy Dalekiej, gdzie były złożone  materiały pod budowę Kościoła. Władze miasta zdecydowały, że w tym miejscu ma być wybudowany blok mieszkalny. W związku z tym Krzyż przeniesiono na prywatną działkę przy ulicy Wiązowej. Kiedy zmienił się właściciel posesji, Krzyż powrócił do Kościoła bardzo zniszczony. Aby upamiętnić miejsce dawnego placu Kościelnego, w roku Jubileuszowym  2000 postawiono przy ul. Jastrzębiej nowy Krzyż Święty i uroczyście poświęcono.


Figura Św. Antoniego w kościele Św. Andrzeja w Sosnowcu

W naszym Kościele jest Nabożeństwo ku czci Św. Antoniego oraz Nowenna, od 1 lutego 1955 r. Zachowało się wotum dziękczynne za otrzymane łaski.


Obraz Matki Bożej NMP w kościele Św. Andrzeja w Sosnowcu

Prowincjał O. Redemptorystów potwierdza, że obraz ten jest wierną kopią cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znajdującej się w Kościele św. Alfonsa w Rzymie i poświęcony przez J.E.Ks. Bpa. Zdzisława Golińskiego. Wierni biorący udział w każdorazowym Nabożeństwie Nieustającej Nowenny odprawianym przed tym obrazem mogą zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O.Kazimierz Hołda Prowincjał Poświęcił Ks. Jan Kiwacz – za zezwoleniem E. Ks. Bp. Z. Golińskiego L. dz 2062 z dnia 19 maja 1954 roku.

Powyższy tekst został podany do wiadomości po zakończonej Nowennie wiernym parafii św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu podczas święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dniu 27 czerwca 2005 roku przez O. Redemptorystę z Tuchowa Ks. Tomasza Mular./ Proboszcz  Ks. Jacek Kmieć


KRONIKA KAPLICZKI PARAFIALNEJ

Kapliczka przydrożna murowana, na przecięciu ulic Chmielnej i Piłsudskiego (Żymierskiego), w gruncie Żyda Zająca, jednak ta część ziemi, na której stoi kapliczka, jest hipotetycznie wyjęta z tego gruntu.

Według wiadomości ustnych, kapliczka ta została wybudowana przed powstaniem styczniowym w 1863 r. w lesie sosnowieckim i dla Starego Sosnowca, który posiadał siedemnaście numerów domów, a tylko sześciu gospodarzy: Urgacz Szymon i Franciszek, Sidło Sebastian, Łabuś Szymon, Marzec Jakub, i Macuga Kacper, oraz wyrobnicy: Jędrusik Józef i Michał, Dziurowicz Józef, Piotr i Jan, Szkutnik Szymon, Rożek Michał, Bacia Józef, Gwoździk, Urgacz Wincenty i Macuga Kacper, należąc do parafii Czeladź. W lesie przy wspomnianej kapliczce, przy odprowadzaniu zwłok zmarłych obywateli Starego Sosnowca na cmentarz czeladzki zatrzymywano się przy tej kapliczce dla odprawiania modłów i śpiewów żałobnych. Tym żałobnym ceremoniom przewodniczył obywatel Łabuś Szymon.

Budowla ma charakter neogotyckiej kapliczki domowej. Jest murowana i otynkowana, elewacje są odnawiane, a fasada sterczynowa, do 1/3 wysokości. Wybudowana została na planie prostokąta, z wejściem o łuku odcinkowym. Dwuspadowy dach z więźbą dachową pokrywa pomalowana blacha. Fasada ma szczyt utworzony przez trzy sterczyny, w środkowej znajduje się nisza. W bocznych elewacjach natomiast znajdują się małe, prostokątne i głębokie nisze. Drzwi – wykonane z drewna, pomalowane na jasnobrązowy kolor, w górnej części oszklone czterema prostokątnymi szybkami – osadzone zostały w półkolistej wnęce. Na ścianie otynkowanej i obielonego wnętrza kapliczki są umieszczone przedmioty kultu religijnego. Opiekę nad Kapliczką sprawuje Parafia Św. Andrzeja Boboli.

 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM